Hayvan pasaportu nedir?

11 Ekim 2018
Hayvan pasaportu nedir?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta; hayvan pasaportu, hayvan kulak küpesi, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu nedir? İşte kısa kısa bilgiler...

 

HAYVAN PASAPORTU İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİ


Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir. Hayvan pasaportu sığır cinsi hayvanların nakilleri sırasında yanlarında bulundurulmak zorundadır.

HAYVAN KULAK KÜPESİ NEDİR?


Ülkemizde sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar kulak küpesi ile küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınmakta ve hareketleri izlenmektedir. Yetiştiricinin hayvanlarını küpeletmek için işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe Tarım Müdürlüğüne ya da küpeleme yetki devri yapılan kurum/kuruluşa başvurması gerekmektedir.

Sığır cinsi hayvanların doğumundan itibaren en geçe 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce küpelenerek kayıt altına alınması gerekmektedir. Koyun ve keçi türü hayvanların, doğumdan itibaren en geç altı ay içinde veya ilk altı ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce küpelenerek kayıt altına alınması gerekmektedir.

Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmez, kesimhanede kesilmelerine ve hayvan satış yerlerine girişlerine izin verilmez.

HAYVAN NAKİL BELGESİ NEDİR?


Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan koyun ve keçi türü hayvanlar için resmi veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan satış yeri yetkilisi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpe numaralarının, çıkış ve varış işletmesi bilgilerinin bulunduğu, hayvanların nakilleri esnasında yanlarında bulundurulması gereken belgedir.

VETERİNER SIĞLIK RAPORU


İller Arası canlı hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlıklı olduğunu gösteren belgedir.

Kaynak: TÜRKTARIM
Haber Yorumları
"Hayra Vesile Olan Hayrı Yapan Gibidir" . H.Ş.